מדריך לעסקים ישראלים

Perla Dzialowski Podiatrist-Podologue-פודיאטר

 5 
053-3470010
Tel-Aviv - תל אביב - Тель-Авив, Ben Yehuda St 32D.E (State Diploma) from the National Institute of Podiatry, school approved by the French Ministry of Health


I have a strong interest in the medical and social environment. I decided to become a podiatrist at the age of 21 after obtaining my high school diploma. 


After a year preparing for the entrance exam, I entered the "Institut National de Podologie", a school approved by the French Ministry of Health, for 3 years. 


During these 3 years, I was trained in specific medical care for the foot, podiatric assessments of the musculoskeletal system, and the manufacture of orthopedic insoles.


I obtained my D.E (State Diploma) in July 2020, which allowed me to work in several Parisian offices and at home. In October 2022, I arrived in Tel Aviv where I currently work.


D.E (דיפלומה ממלכתית) מהמכון הלאומי לפודיאטריה, בית ספר מאושר על ידי משרד הבריאות הצרפתי


יש לי עניין רב בסביבה הרפואית והחברתית. החלטתי להיות פודיאטר בגיל 21 לאחר השגת תעודת בגרות


לאחר שנה של הכנה למבחן הקבלה, נכנסתי ל-"Institut National de Podologie", בית ספר מאושר על ידי משרד הבריאות הצרפתי, למשך 3 שנים


במהלך 3 השנים הללו הוכשרתי לטיפול רפואי ספציפי בכף הרגל, הערכות פודיאטריות של מערכת השרירים והשלד, וייצור מדרסים אורטופדיים


 


השגתי את ה-D.E (דיפלומה של המדינה) ביולי 2020, מה שאפשר לי לעבוד בכמה משרדים בפריז ובבית. באוקטובר 2022 הגעתי לתל אביב בה אני עובד כיום


DE (государственный диплом) Национального института подиатрии, школы, одобренной Министерством здравоохранения Франции.


У меня большой интерес к медицинской и социальной среде. Я решила стать Подиатром в возрасте 21 года после получения диплома средней школы.


После года подготовки к вступительным экзаменам я поступила на 3 года в «Национальный институт подологии», школу, одобренную Министерством здравоохранения Франции.


За эти 3 года я прошла обучение специфическому медицинскому уходу за стопой, ортопедической оценке опорно-двигательного аппарата и изготовлению ортопедических стелек.


В июле 2020 года я получила диплом DE (государственный диплом), что позволило мне работать в нескольких парижских офисах и дома. В октябре 2022 года я приехал в Тель-Авив, где сейчас работаю.

Please log in or register to leave a review.

Reviews about Perla Dzialowski Podiatrist-Podologue-פודיאטר

 5 
30.06.2024 18:49
Я позвонил на прием к неотложной помощи, Перла увидела меня в тот же день... проверила мою ногу, которая ужасно болела.. сразу поняла, в чем дело... она мне так помогла... спасибо, Перла

I called an urgent care appointment, Perla saw me the same day...checked out my leg which was hurting terribly..knew what was wrong right away...she helped me so much...thank you Perla

התקשרתי לפגישת טיפול דחופה, פרלה ראתה אותי עוד באותו היום...בדקה את הרגל שכאבה לי נורא..ידעה מיד מה לא בסדר...היא עזרה לי מאוד...תודה פרלה
Recently added businesses