מדריך לעסקים ישראלים

Pediatric dentist Dr. Max Rafailov - מיודנט - ד"ר מקס רפאילוב רופא שיניים לילדים

 5 
054-2076768
Tel-Aviv - תל אביב - Тель-Авив, Pinkas St 29Dr. Max Refailov


I am a pediatric dentist.


After graduating, I started working as a children's dentist in the General Smile clinic chain. In a health fund, I saw work with an approach that aims to treat the symptoms, but not their source. I believe that early intervention can prevent extractions of healthy teeth, grinding of healthy teeth, and even jaw surgeries! Actually I don't just believe, I know. From this knowledge, I started to engage in treatment with a preventive approach in a private clinic. This is so that I can take care of your child's dental health and yours.


ד"ר מקס רפאילוב


אני רופא שיניים לילדים


לאחר סיום לימודיי, התחלתי לעבוד כרופא שיניים לילדים ברשת מרפאות כללית סמייל. בקופת חולים, ראיתי עבודה בגישה שמטרתה היא טיפול בתסמינים, אך לא במקור שלהם. אני מאמין כי התערבות מוקדמת יכולה למנוע עקירות שיניים בריאות, שיופים של שיניים בריאות, ואף ניתוחי לסת! בעצם אני לא רק מאמין, אני יודע. מתוך ידיעה זו, התחלתי לעסוק בטיפול בגישה מניעתית במרפאה פרטית. זאת כדי שאוכל לדאוג לבריאות השיניים של ילדכם ושלכם


Доктор Макс Рафаилов


Я детский стоматолог.


 


После окончания университета я начала работать детским стоматологом в сети клиник General Smile. В фонде здравоохранения я видел работу с подходом, направленным на лечение симптомов, а не их источника. Я считаю, что раннее вмешательство может предотвратить удаление здоровых зубов, скрежетание здоровых зубов и даже операции на челюсти! На самом деле я не просто верю, я знаю. Благодаря этим знаниям я начал заниматься лечением с профилактической целью в частной клинике. Это для того, чтобы я мог позаботиться о здоровье зубов вашего ребенка и о вашем.אודות
טיפולים
Myobrace 
מיתוסים על יישור שיניים

TOP important and interesting reviews from patients


Dr. Maxim is an efficient, professional, cheerful and patient dentist. He's kind and sensitive and explains his procedures. But most importantly of all, he works quickly:)


My kid still asking about the next visit at your place. Professional Medical Doctor for kids


Yesterday I came with my 5-year-old grandson on the spectrum to Doctor Maxim (as his name is) the grandson felt the safest with him. A doctor who is more of an emotional therapist than a dentist. Really a champion with uber tolerance, really thanks to Dr. Maxim... Grandpa takes care of me

Please log in or register to leave a review.

Reviews about, специалист Pediatric dentist Dr. Max Rafailov - מיודנט - ד"ר מקס רפאילוב רופא שיניים לילדים

 5 
28.11.2023 19:19
רופא מדהים עם ידי זהב
Recently added businesses