מדריך לעסקים ישראלים

DanteDental Dr. Jaffaly haled dentist רופא שיניים תל אביב | ד"ר גפאלי חאלד

 4.8
077-2177771
Tel-Aviv - תל אביב - Тель-Авив, Dante St 2The dental clinic is active 24 hours a day, Even on Saturdays and holidays. We are here for any question, consultation or treatment.


If you were told there was such a thing as a dental clinic in a spa atmosphere. Relaxing background music, ceiling TV in the treatment center, exotic fish aquarium, modern design, young and innovative. In addition to the team of highly professional doctors who never stop smiling and treating, would you believe it? You will meet us, we will be here to bring you the best. Here you are at the center. We will do everything to make you comfortable and pleasant.


 


Our Service


DENTAL SERVICES


A good recovery is a recovery you can not see. It seemed perfectly natural. Our specialty.


IMPLANTS


The closest to the natural and perfect look. A computerized and innovative production process


DENTISTRY


Surgical extraction, extraction of a clogged tooth, extraction of a wisdom tooth.


DENTAL BRIDGES


A professional team and a sterile surgical room that ensures safe and impressive results.


ROOT CANAL


Root canal without pain. This is the secret of our succes


VENEERS


A Hollywood smile? Yes it is. Let’s do a simulation for you, look and then decide.


DENTURES


The best materials, resistance to abrasion and discoloration. Term investment.


TEETH WHITENING


Teeth whitening maximizes results in minimum time.


אם היו אומרים לכם שיש דבר כזה מרפאת שיניים באווירת ספא. מוזיקת רקע מרגיעה, טלוויזיה בתקרה בעמדת טיפולים, אקווריום דגים אקזוטי, עיצוב מודרני, צעיר וחדשני. בנוסף לצוות רופאים מקצועיים ביותר שלא מפסיקים לחייך ולהתייחס,  הייתם מאמינים?
תכירו אותנו תתאהבו, אנחנו כאן בשביל להביא לכם את הטוב ביותר. אצלנו אתם במרכז. נעשה הכל שיהיה לכם נוח ונעים


Расслабляющая фоновая музыка, потолочный телевизор в лечебном центре, экзотический рыбный аквариум, современный дизайн, молодой и инновационный. В дополнение к команде высокопрофессиональных врачей, которые никогда не перестают улыбаться. Вы бы в это поверили? С нами вы получите лучший сервис. Мы сделаем все, чтобы вам было удобно и приятно.


Наш сервис


СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ


Хорошее восстановление — это восстановление, которое вы не можете увидеть. Это казалось совершенно естественным. Наша специальность.


ИМПЛАНТАТЫ


Максимально приближенный к естественному и идеальному виду. Компьютеризированный и инновационный производственный процесс


СТОМАТОЛОГИЯ


Хирургическое удаление, удаление забитого зуба, удаление зуба мудрости.


ЗУБНЫЕ МОСТЫ


Профессиональная команда и стерильный хирургический кабинет гарантируют безопасные и впечатляющие результаты.


КОРНЕВОЙ КАНАЛ


Корневой канал без боли. В этом секрет нашего успеха


ВИНИРЫ


Голливудская улыбка? Да, это. Давайте проведем для вас симуляцию, посмотрим, а потом примем решение.


ПРОТЕЗЫ


Лучшие материалы, устойчивость к истиранию и обесцвечиванию. Срочные инвестиции.


ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ


 


Отбеливание зубов дает максимальный результат за минимальное время.


 

Leave your review
Add photo

Reviews about DanteDental Dr. Jaffaly haled dentist רופא שיניים תל אביב | ד"ר גפאלי חאלד

 5 
30.05.2024 18:59
At Khalad you will forget you are in a dental clinic
As you enter, you will feel in the most up-to-date and innovative atmosphere, everything is automatic. Advanced equipment that has not yet been seen in Israel. The doctor himself is the most professional with the hands of an artist. We are lucky to have such an up-to-date and professional clinic in the neighborhood

В Khalad вы забудете, что находитесь в стоматологической клинике.
Войдя, вы почувствуете себя в самой современной и инновационной атмосфере, все происходит автоматически. Передовое оборудование, которого еще не видели в Израиле. Сам врач профессиональнейший, с руками художника. Нам повезло, что по соседству есть такая современная и профессиональная клиника.


אצל חלאד אתה תשכחו שאתם במרפאת שיניים
איך שנכנסתם תרגישו בתוך אווירה הכי עדכנית וחדשנית הכל אוטומטי. ציוד מתקדם שטרם נראה בישראל הד״ר עצמו הכי מקצועי עם ידי אמן. זכינו שיש לנו בשכונה מרפאה כזו עדכנית ומקצועית
Recently added businesses