מדריך לעסקים ישראלים

Barkatz Ostéopathe

 4.8
058-5450035
Tel-Aviv - תל אביב - Тель-Авив, Ben Yehuda St 32, 10th floor, room 1032Treatment from infant to adult


Pregnant women and athletes


טיפול מתינוק למבוגר


 


נשים בהריון וספורטאים


Лечение от младенца до взрослого 


 


Беременные женщины и спортсмены


Benjamin Barkatz, osteopathic doctor, graduated from the ATMAN school in Nice in 2009, approved by the Ministry of Health.


I worked in France for 7 years before making aliyah in January 2017.


 


Specializes in the field of sports, pregnant women and babies.


בנימין ברקץ, רופא אוסטאופתי, סיים את לימודיו בבית הספר ATMAN בניס בשנת 2009, באישור משרד הבריאות


עבדתי בצרפת 7 שנים לפני שעליתי לארץ בינואר 2017


מתמחה בתחום הספורט, נשים בהריון ותינוקות


Беньяамин Баркац, врач-остеопат, окончил  школу ATMAN в Ницце в 2009 году, одобренную Министерством здравоохранения. 


Я проработал 7 лет во Франции до своей алии в январе 2017 года.


 


Специализируется в области спорта, беременных женщин и младенцев.

Leave your review
Add photo

Reviews about Barkatz Ostéopathe

 5 
30.06.2024 16:55
Я был у нескольких остеопатов на нескольких сеансах с обычными проблемами плеч, шеи и верхней части спины. Жизнь и стресс... один терапевт был хорош, но через 25 минут отпустил меня домой. Второй терапевт тоже был хорош, но я чувствовал, что он был очень интеллектуален и техничен. Пока я не пришел к Бенджамину и остался, потому что он вкладывает время и силы, все делается приятно и тепло, и он каждый раз подходит к телу по-разному. настоятельно рекомендую!!!

I have been to several osteopaths for several sessions with common shoulder, neck and upper back problems. Life and stress... one therapist was good, but after 25 minutes he sent me home. The second therapist was also good, but I felt he was very intellectual and technical. Until I came to Benjamin and stayed because he puts in the time and effort, everything is done nice and warm, and he approaches the body differently every time. highly recommend!!!

הייתי אצל כמה אוסטיאופאתים למשך כמה וכמה מפגשים עם הבעיות הרגילות של שכמות וצוואר וגב עליון. החיים והסטרס... מטפל אחד היה טוב אבל אחרי 25 דקות הוא משחרר אותי הביתה. מטפל שני היה גם טוב אבל הרגשתי שהוא מאד שכלתני וטכני. עד שהגעתי לבנימין ונשארתי כי הוא משקיע זמן ואנרגיה והכל נעשה בנעימות ובחום והוא כל פעם ניגש לגוף באופן אחר ושונה. ממליץ בחום!!!
Recently added businesses