מדריך לעסקים ישראלים

Glidot Shefarim גלידות שפרעם

 4.5
04-986-5428
Shefaram - שפרעם - Шефарам, Jabur Yusef Jabur St 42



ABOUT


The grandmother of the Zeitoun family from Shefaram started making ice cream in the late 1930s, the ice cream had a special consistency of chewing gum, and soon news of it spread among family and friends, and its wonderful taste became a household name throughout the city. .


To this day, the family continues to make ice cream using Grandma's original recipe.


Among them is a frozen mustard delicacy with three special flavors: fresh peanuts, aromatic vanilla and refreshing lemon, thus maintaining the good things of yesteryear: fresh milk, rich consistency and everything made with love.


סבתא למשפחת זיתון משפרעם החלה להכין גלידה בסוף שנות ה-30, לגלידה הייתה עקביות מיוחדת של מסטיק, ועד מהרה התפשטה הידיעה על כך בקרב בני משפחה וחברים, וטעמה הנפלא הפך לשם דבר ברחבי העיר 


עד היום ממשיכה המשפחה להכין גלידה לפי המתכון המקורי של סבתא


 


ביניהם מעדן חרדל קפוא בשלושה טעמים מיוחדים: בוטנים טריים, וניל ארומטי ולימון מרענן ובכך שומר על הדברים הטובים של פעם: חלב טרי, עקביות עשירה והכל באהבה


Бабушка семьи Зейтун из Шефарама начала делать мороженое в конце 1930-х годов, мороженое имело особую консистенцию жевательной резинки, и вскоре новости об этом пошли между семьей и друзьями, и его чудесный вкус стал нарицательным во всем городе. .


По сей день семья продолжает делать мороженое по оригинальному бабушкиному рецепту.


Среди них замороженный деликатес из горчицы с тремя особыми вкусами: свежий арахис, ароматная ваниль и освежающий лимон, сохраняющий, таким образом, хорошие вещи прошлых лет: свежее молоко, насыщенную консистенцию и все, что сделано с любовью.

Please log in or register to leave a review.

Reviews about Glidot Shefarim גלידות שפרעם

 5 
16.02.2024 16:32
גלידה מאוד טעימה
שרות אדיב
מחירים סבירים
גלידה בשלושה טעמים וגם עם כנאפה ובקלאוה מקום אותנתי
נקי מבריק ומסודר

Very tasty ice cream
Courteous service
Reasonable prices
Ice cream in three flavors and also with knapa and kalawa, a local place
Clean, shiny and tidy

Очень вкусное мороженое
Вежливое обслуживание
Разумные цены
Мороженое трех вкусов, а также с кнапой и калавой, местным заведением.
Чистый, блестящий и опрятный
Recently added businesses