מדריך לעסקים ישראלים

Found 1

Category selected «SUSHI DELIVERY - ДОСТАВКА СУШИ - משלוח סושי» в городе Netivot - נתיבות - Нетивот.

.

Advanced search

Joya ג'ויה סושי בר
 4.3

Netivot - נתיבות - Нетивот, South - דרום - Юг

Netivot - נתיבות - Нетивот, Yosef Samelo St 10

08-690-0982
Joya ג'ויה סושי בר
MENU>>
An Asian restaurant offering fresh and quality sushi in a family-friendly and cozy atmosphere.
About 7 years ago, after studying at the Tadmor culinary school, I decided to fulfill my dream and open a small sushi market in Netivot, it was not an easy decision, considering that it was the first sus...