מדריך לעסקים ישראלים

Kraus Insurance משה קראוס סוכנות לביטוח

 4.0
09-8637100
Netanya - נתניה - Нетания, Gad Manela St 1ביטוחים לפרטיים ביטוח לרכב ביטוח דירה ולבית ביטוח נסיעות לחו״ל ביטוח בריאות ביטוח חיים ביטוח פנסיונים ביטוח קבלנים ביטוח ציוד מכני הנדסי ביטוחים עסקיים ביטוח לרכב ביטוח רכבי יוקרה ביטוח לעסק ביטוח קבלנים ביטוח ציוד מכני הנדסי ביטוח נגררים ועגלות


Kraus Insurance Agency


Moshe Kraus Insurance Agency Ltd. was founded in 1974 by Moshe Kraus and is considered one of the oldest and leading insurance agencies.


The insurance agency provides solutions in all areas of insurance, business and private, according to the needs and instructions of each and every client. The insurance agency works with all the insurance companies in Israel, and manages to obtain unique conditions, benefits, and particularly attractive prices for its customers.


We specialize in providing insurance solutions for a wide variety of private and business clients in all insurance branches.


With the help of a team of dedicated professional and loyal employees, and with accumulated experience of decades, we know how to adjust the types of insurance and the quality of insurance coverage according to the needs and instructions of each and every customer.


We see our commitment to our customers as a top value and our firm standing by the customer's side in the event of an insurance event as our vocation and the value of our role.


In the digital and internet era, which allows insurance to be arranged by typing in details only, we believe in direct personal contact and acquaintance with our customers, either through personal meetings, or through conversations to clarify and understand their personal situation and the specific needs of the customers as an individual, as a family and as a business owner.


We believe in and advocate full transparency with our customers, providing the highest level of service, uncompromising professionalism and the ability to provide attractive prices for every insurance need.


קראוס סוכנות לביטוח


משה קראוס סוכנות לביטוח בע"מ וסדה בשנת 1974 ע"י משה קראוס ונחשבת לאחת מסוכנויות הביטוח הוותיקות והמובילות


סוכנות הביטוח מספקת פתרונות בכל תחומי הביטוח, עסקי ופרטי, בהתאם לצרכים ולהנחיות של כל לקוח ולקוח. סוכנות הביטוח עובדת עם כל חברות הביטוח בארץ, ומצליחה להשיג עבור לקוחותיה תנאים ייחודיים, הטבות, ומחירים אטרקטיביים במיוחד


אנחנו מתמחים במתן פתרונות ביטוחים עבור מגוון רחב של לקוחות פרטיים ועסקיים בכל ענפי הביטוח


בעזרת צוות עובדים מסור מקצועי ונאמן, ועם ניסיון מצטבר של עשרות שנים, אנחנו יודעים להתאים את סוגי הביטוחים ואת איכות הכיסויים הביטוחים בהתאם לצרכים ולהנחיות של כל לקוח ולקוח


אנחנו רואים את מחויבותנו ללקוחות כערך עליון ואת עמידתנו האיתנה לצד הלקוח במקרה של אירוע ביטוחי  כייעוד וכמהות תפקידנו


בעידן הדיגיטאלי והאינטרנטי, אשר מאפשר עריכת ביטוחים בהקלדת פרטים בלבד, אנחנו מאמינים בקשר והיכרות אישית וישירה עם לקוחותינו, אם באמצעות פגישות אישיות, ואם באמצעות שיחות בירור והבנה למצבם האישי ולצרכיהם הספציפיים של הלקוחות כאדם פרטי, כמשפחה וכבעל עסק


אנחנו מאמינים ודוגלים בשקיפות מלאה מול הלקוחות, במתן שירות ברמה הגבוהה ביותר, במקצועיות בלתי מתפשרת וביכולת לספק מחירים אטרקטיביים עבור כל צורך ביטוחי


Страховое агентство Краус


ООО «Страховое агентство Моше Краус» было основано в 1974 году Моше Краусом и считается одним из старейших и ведущих страховых агентств.


Страховое агентство предоставляет решения во всех областях страхования, делового и частного, в соответствии с потребностями и указаниями каждого клиента. Страховое агентство работает со всеми страховыми компаниями Израиля и умудряется добиваться уникальных условий, льгот и особо привлекательных цен для своих клиентов.


Мы специализируемся на предоставлении страховых решений для широкого круга частных и деловых клиентов во всех отраслях страхования.


С помощью команды преданных своему делу профессиональных и лояльных сотрудников, а также накопленного за десятилетия опыта, мы знаем, как адаптировать виды страхования и качество страхового покрытия в соответствии с потребностями и указаниями каждого клиента.


Мы рассматриваем нашу приверженность нашим клиентам как высшую ценность, а нашу фирму, которая находится на стороне клиента в случае страхового случая, как наше призвание и ценность нашей роли.


В эпоху цифровых технологий и Интернета, которая позволяет организовать страхование, введя только данные, мы верим в прямой личный контакт и знакомство с нашими клиентами либо посредством личных встреч, либо посредством бесед, чтобы прояснить и понять их личную ситуацию и конкретные потребности. клиентов как отдельного человека, как семьи и как владельца бизнеса.


 


Мы верим и выступаем за полную прозрачность с нашими клиентами, обеспечивая высочайший уровень обслуживания, бескомпромиссный профессионализм и способность предоставлять привлекательные цены для каждой страховой потребности.

Please log in or register to leave a review.

Reviews about Kraus Insurance משה קראוס סוכנות לביטוח

 4.0
20.05.2024 21:09
regular service
Recently added businesses