מדריך לעסקים ישראלים

Found 1

Category selected «SUSHI DELIVERY - ДОСТАВКА СУШИ - משלוח סושי» в городе Nahariya - נהריה‏‎ - Наария.

.

Advanced search

Atza Sushi bar - אצה סושי בר נהריה
 4.5

Nahariya - נהריה‏‎ - Наария, North - צפון - Север

Nahariya - נהריה‏‎ - Наария, Sderot HaGa'aton 42

04-6518948
MENU>>>
Sushi bar with seaweed
Asian restaurant operating in Nahariya
The dishes served in the restaurant have been created and developed over the years.
Our chef is responsible for their preparation under the guidance of our chef, a graduate of La Cordon Bleu in France.
Inspired by various cuisines of the Far East.
...