מדריך לעסקים ישראלים

Rafaele Hana Ostéopathe - חנה אוסטאופתית

 5 
052-8216001
Jerusalem - ירושלים - Иерусалим, Kadish Luz St 1Osteopathy by Rafaele Hana


My goal is to seek out and correct the origin of the imbalance responsible for your pain, which will spontaneously correct other disorders.


To do this, I use my osteopathic tests and techniques.


So during a session and to free you from your pain as quickly as possible, I use a range of osteopathic tools that I master such as functional osteopathy (without cracking), cranio-sacral osteopathy, visceral osteopathy. and Emotional Osteopathy.


My accurate and precise techniques allow me to treat all physical and emotional disorders from adults to infants.


My treatment techniques have allowed me to specialize in functional infertility disorders as well as the monitoring of pregnant women and to help many women to free themselves from their physical and emotional trauma (violence, aggression, traumatic childbirth ,etc) and be able to give birth to magnificent babies.


Finally, to best support my patients (new or new mothers) I specialized in pediatric osteopathy.


A precise diagnosis, quality treatment, attentive listening and personal support with exercises adapted to your disorders are the key words of my osteopathic approach.


אוסטאופתיה מאת רפאלה חנה


המטרה שלי היא לחפש ולתקן את מקורו של חוסר האיזון האחראי לכאב שלך, שיתקן באופן ספונטני הפרעות אחרות


לשם כך, אני משתמש בבדיקות ובטכניקות האוסטאופתיות שלי


אז במהלך פגישה וכדי לשחרר אותך מהכאב שלך כמה שיותר מהר, אני משתמש במגוון כלים אוסטאופתיים שאני שולט בהם כמו אוסטאופתיה פונקציונלית (ללא פיצוח), אוסטאופתיה גולגולתית, אוסטאופתיה ויסצרלית ואוסטאופתיה רגשית


הטכניקות המדויקות והמדויקות שלי מאפשרות לי לטפל בכל ההפרעות הגופניות והרגשיות ממבוגרים ועד תינוקות


טכניקות הטיפול שלי אפשרו לי להתמחות בהפרעות פוריות תפקודיות כמו גם במעקב אחר נשים בהריון ולעזור לנשים רבות להשתחרר מהטראומה הפיזית והרגשית שלהן (אלימות, תוקפנות, לידה טראומטית וכו') ולהיות מסוגלים ללדת. לתינוקות מרהיבים


לבסוף, כדי לתמוך בצורה הטובה ביותר במטופלים שלי (אמהות טריות או טריות) התמחיתי באוסטיאופתיה ילדים


 


אבחון מדויק, טיפול איכותי, הקשבה קשובה ותמיכה אישית בתרגילים המותאמים להפרעות שלך הן מילות המפתח בגישתי האוסטאופתית


Остеопатия Рафаэле Хана


Моя цель — найти и исправить причину дисбаланса, ответственного за вашу боль, что спонтанно исправит другие расстройства.


Для этого я использую свои остеопатические тесты и техники.


Поэтому во время сеанса, чтобы как можно быстрее избавить вас от боли, я использую ряд остеопатических инструментов, которыми владею, таких как функциональная остеопатия (без трещин), краниосакральная остеопатия, висцеральная остеопатия и эмоциональная остеопатия.


Мои точные и точные методы позволяют мне лечить все физические и эмоциональные расстройства, от взрослых до младенцев.


Мои методы лечения позволили мне специализироваться на функциональных расстройствах бесплодия, а также на наблюдении за беременными женщинами и помочь многим женщинам освободиться от физических и эмоциональных травм (насилие, агрессия, травматические роды и т. д.) и иметь возможность родить. великолепным малышам.


Наконец, чтобы наилучшим образом поддержать своих пациентов (молодых или молодых мам), я специализировался на детской остеопатии.


 


Точный диагноз, качественное лечение, внимательное выслушивание и личная поддержка с помощью упражнений, адаптированных к вашим заболеваниям, являются ключевыми словами моего остеопатического подхода.

Leave your review
Add photo

Reviews about Rafaele Hana Ostéopathe - חנה אוסטאופתית

 5 
30.06.2024 21:05
Rafaele is very professional and reassuring. We feel that she manages her work. She will heal you of all your ailments very gently. I recommend it.

Rafaele est tres professionnel et rassurante. On sent qu’elle gère son travail. Elle sera vous guérir de tout vos maux avec beaucoup de douceur. Je vous le recommande.
 5 
30.06.2024 21:05
Excellent osteopath who relieved my baby from 15 days and me from severe back pain
Rafaele combines osteopathy with beneficial emotional work, she works miracles and we come out of her house like new

Excellente ostéopathe qui a soulagé mon bébé dès 15 jours et moi de grosses douleurs au dos
Rafaele allie l'ostéopathie à un travail émotionnel bénéfique, elle fait des miracles et on ressort de chez elle comme neuf
Recently added businesses