מדריך לעסקים ישראלים

Sushiya Bezalel - סושיה בצלאל

 4.2
02-625-9055
Jerusalem - ירושלים - Иерусалим, Yosef Trumpeldor St 1Sushiya Bezalel - סושיה בצלאל in Jerusalem


MENU>>>


The most interesting reviews


קבלת פנים ואירוח: ארוכה ומייגעת. עד שיתייחסו אלינו ועד שהושיבו אותנו עבר הרבה מאוד זמן. הושיבו אותנו על הבר. לא היה התייחסות אלינו מהמלצרית ומהעובדים. לאחר הרבה זמן המלצרית הניחה את הפריטים והלכה. בסופו של דבר אחרי הרבה זמן באה לקחת הזמנה. רק אז אמרה לנו שנשאר רק מעט סלמון במסעדה ואין שם דג אחר. מה שמגביל מאוד את התפריט מה שאומר שגם את רוב הסושים אי אפשר להזמין. התחלנו והזמנו בירה. כשהגיע הבירה וביקשנו שוב מהמלצרית שתנקה בבקשה את המשטח מולנו. מה לא קרה עד בסוף לקחנו את השפריצר וניקיון או לעצמנו את המשטח. אוכל: התחלנו במרק מיסו שלקח לו מלא זמן להגיע. הקערות יצאו עם התוספות מהמטבח מאוד מהר עמדו מוכנות על הבר חיכו שהמלצרית או המלצר/שותף הכלים/מנהל המשמרת או לא הבנתי מה היה תפקידו, שימלאו אותם. מה שלא קרה עד שביקשנו מהם מספר פעמים. כל הזמן הזה הם העדיפו לשדך טייק אווי או כל דבר אחר. בסוף הגיע המרק, המיסו היה טעים. אחריו רול סושי, הדג בפנים לא היה ראוי למאכל. ואחריו קערה עם אורז דגים וירקות. הדג החיי לא היה ראוי למאכל. שאר המזון בקערה היה בסדר. לסיכום: חוויה לא טובה. יחס מזלזל מצד נותני השירות. אוכל לא טרי ולא טעים. לא אבוא שוב. אני יכול לציין לטובה את העובדים במטבח. שהיה אפשר לראות על פניהם שהם לא רוצים להוציא את המנות. ומנסים לדחוף את המלצרית להגיש צימחוני. אני אוסיף ואומר שלאחר שאמרנו למלצרית שהדג לא ראוי למאכל (היא ראתה שלא אכלנו אותו) תשובתה הייתה "הה בסדר"


Прием и гостеприимство: долго и утомительно. Пока нас не угостили и пока не рассадили, прошло очень много времени. Мы сидели за барной стойкой. Ни официантка, ни сотрудники не упоминали нас. Спустя долгое время официантка поставила блюда и ушла. В итоге спустя долгое время она пришла забрать заказ. Только тогда она сказала нам, что в ресторане осталось совсем немного лосося, а другой рыбы там нет. Что сильно ограничивает меню, а значит, большую часть суши тоже нельзя заказать. Мы начали и заказали пиво. Когда пиво прибыло И мы снова попросили официантку очистить поверхность перед нами. Чего только не было до конца мы взяли брызгалку и чистку или поверхность себе. Еда: Мы начали с мисо-супа, который шел долго. Миски с начинкой вышли из кухни очень быстро, и они были готовы на барной стойке, ожидая официантку или официанта / напарника по блюдам / начальника смены, или я не понимал, какова его роль, чтобы наполнить их.


Чего не произошло, пока мы не спросили их несколько раз. Все это время они предпочитали вашу спичку забрать или что-то еще. Наконец принесли суп, мисо было восхитительно. Затем последовал суши-ролл, рыба внутри была несъедобной. затем миска с рыбным рисом и овощами. Живая рыба в пищу не годилась. Остальная еда в миске была в порядке. В заключение: Не хороший опыт. Неуважительное отношение со стороны поставщиков услуг. Еда не свежая и не вкусная. Я больше не приду. Могу похвалить работников кухни. что по их лицам было видно, что они не хотят выносить посуду. и пытается подтолкнуть официантку обслуживать вегетарианца. добавлю и скажу что после того, как мы сказали официантке, что рыба не съедобна (она видела, что мы ее не ели) Ее ответ был "О, хорошо"


Reception and hospitality: long and tedious. A lot of time passed until we were treated to food and seated. We sat at the bar counter. Neither the waitress nor the staff mentioned us. After a long time, the waitress put down the dishes and left. Finally, after a long time, she came to pick up the order. Only then did she tell us that there was very little salmon left in the restaurant, and there was no other fish there. Which greatly limits the menu, which means that most of the sushi cannot be ordered either. We started and ordered beer. When the beer arrived And we again asked the waitress to clear the surface in front of us. Whatever happened until the end, we took a spray bottle and cleaned or the surface for ourselves. Food: We started with the miso soup, which took a long time to arrive. The bowls of filling came out of the kitchen very quickly and they were ready on the bar waiting for the waitress or waiter/dish partner/shift supervisor or I didn't understand what his role was to fill them.


 


Which didn't happen until we asked them several times. All this time they preferred to take your match or something else. Finally the soup arrived and the miso was delicious. Then came the sushi roll, the fish inside was inedible. then a bowl of fish rice and vegetables. Live fish were not suitable for food. The rest of the food in the bowl was ok. In conclusion: Not a good experience. Disrespectful attitude from service providers. The food is not fresh and not tasty. I won't come again. I can praise the kitchen staff. that it was clear from their faces that they did not want to take out the dishes. and tries to push the waitress to serve the vegetarian. I will add and say that after we told the waitress that the fish was not edible (she saw that we did not eat it) Her response was "Oh, okay"


אוכל טעים מאוד אבל מעט מאוד מקום וצריך לחכות הרבה זמן עד שיתפנה


Очень вкусная еда, но очень мало места, и вам нужно долго ждать, пока она станет доступной.


Very tasty food but very limited space and you have to wait a long time for it to become available.


There seemed to be extra fish in our sushi and it was soooo yummy:)


הסושיה בצלאל! מקום חמוד עם אוירה טובה אוכל מצוין ושירות מעולה! מקום קטן ואינטימי עם אוירה מקסימה אוכל יפני משובח


Суши в Бецалель! Милое место с хорошей атмосферой, вкусной едой и отличным обслуживанием! Небольшое и уютное место с очаровательной атмосферой и изысканной японской кухней.


Sushi in Bezalel! Nice place with good atmosphere, delicious food and great service! A small and cozy place with a charming atmosphere and delicious Japanese cuisine.


מקום חמוד צוות נהדר מחירים שווים לכל כיס האמת הפתעה ביחס לרמה בעיר לא טוקיו אבל אחלה


Симпатичное место, отличный персонал, цены на любой карман, правда сюрприз по отношению к уровню в городе не Токио, но отлично


Суши-ресторан в центре Иерусалима.


Nice place, great staff, prices for every pocket, really a surprise compared to the level in a city other than Tokyo, but excellent


 


Sushi restaurant in the center of Jerusalem.

Please log in or register to leave a review.

Reviews about Sushiya Bezalel - סושיה בצלאל

 3.0
01.04.2024 18:40
Maybe we visited on an off night, but the sushi was nearly inedible, appearing amateurish in its preparation. The prices were disproportionately high for the quality of the food, and the atmosphere in the venue was quite uncomfortable. I usually refrain from posting negative reviews, but our experience was so poor that I felt compelled to share.
 4.5
03.07.2023 14:49
Affordable and tasty (my favorite in Jerusalem), made authentically, cozy places (although it can get crowded) with good service. Recommended that you dine in with friends!
 4.5
03.07.2023 14:49
Was a nice place. Good food, good service, good price. No complaints at all! Was excellent
 4.5
03.07.2023 14:48

סהכ די ממליצה אם רוצים סושי או פוקי בול במחיר הוגן עם ישיבה במקום. אבל בעיקר כי אין עוד הרבה אופציות..
אוכל - ממוצע, בדברים שקשה לפשל הם בסדר גמור (פוקי בול ומרק מיסו), בדברים היותר מורכבים או שהתרשמתי לרעה (הסלטים) או שעוד לא ניסיתי (סושי ועוד).
מחיר - הוגן בהחלט! זו בתכלס הסיבה שאני חוזרת.
אווירה במקום וצוות - המקום די גנרי, לא משהו מיוחד. די מוקדם הרגיש שרוצים שנלך ובכללי התחושה היא ש"עושים לך טובה"
Recently added businesses