מדריך לעסקים ישראלים

Maayan 2000 מעיין HaMarpe 1

 3.5
02-5951023
Jerusalem - ירושלים - Иерусалим, HaMarpe 1REVIEWS


חנות ישנה נורא


Очень старый магазин


מעיין 2000 זה חנות עם מוצרי יסוד עם מחירים בשמיים, אבל למה למען ה', הכל מבולגן וצפוף, יש שם סחורה די מגוונת, עם מלא מוצרים, לחכות בתור זה נורא ואיום עד שמשהו זז, אבל אחרי הכל, זה החנות היחידה שם, אין להם מתחרים, אז באמת הם יכולים לעשות מה שבא להם 


--


Сеть Maayan 2000 была создана г-ном Гершоном Хитманом в 1997 году под торговой маркой «Kol Tov». Интеграция сети между различными секторами и развертывание филиалов в разных районах привела владельцев сети к принятию решения о замене марки «Kol Tov» на Maayan 2000. Г-н Хитман открыл первый филиал в районе Рамат Шломо в северном Иерусалиме, а спрос на открытие других филиалов по всему городу произошел от всех уровней населения. В течение очень короткого времени размеры успеха были также воспроизведены в соседних кварталах Писгат Зеев, Санхедрия, Рамат Эшколь, Шмуэль Ханави, Бейт-Исраэль, Гиват Мордехай, Хар-Хома и многое другое. Параллельно с ростом  сети Ma'ayan 2000, сеть улучшила и продвинула свои шаги за счет внедрения передовых технологических вычислений, чтобы облегчить заказчику корректировку цен. Профессиональная команда проводит опросы и профессиональные образцы, которые анализируют точные данные ценовых сравнений, существующих во всех сетях, С прогнозной точностью ценовых разрывов в крупных торговых сетях и супермаркетах. В дополнение к эффективному обслуживанию клиентов, обслуживающий персонал в филиалах доступен клиентам в любое время дня. Со временем сеть Maayan 2000 стала общенациональной сетью и позиционировала себя на первом фронте крупных торговых сетей, открыла дополнительные филиалы в Маале-Адумиме, Бейт-Шемеше и на севере Израиля. В целом, сеть Maayan 2000 постоянно сталкивается с общим, системным обновлением  Со временем сеть Maayan 2000 стала общенациональной сетью и позиционировала себя на первом фронте крупных торговых сетей, открыла дополнительные филиалы в Маале-Адумиме, Бейт-Шемеше и на севере Израиля. В целом, сеть Maayan 2000 постоянно сталкивается с общим, системным обновлением.

Please log in or register to leave a review.

Reviews about Maayan 2000 מעיין HaMarpe 1

 4.0
19.06.2023 12:59
קבוע יש תורים ואין שירות
ריח מסריח של ירקות
Recently added businesses