מדריך לעסקים ישראלים

Clalit - Клалит - כללית Jerusalem

 4.4
02-5697777
Jerusalem - ירושלים - Иерусалим, Khananya St 8Поликлиника Клалит в Иерусалиме, Khananya St


customer service hotline - горячая линия службы поддержки клиентов - מוקד שירות לקוחות


Search for doctors and therapists - Поиск врачей и терапевтов - חיפוש רופאים ומטפלים


Search clinics - Поиск клиник - חיפוש מרפאות


Search for emergency medical centers - Поиск центров неотложной медицинской помощи - חיפוש מוקדי רפואה דחופה


Search pharmacies - Поиск аптек - חיפוש בתי מרקחת


Search hospitals - Поиск больниц - חיפוש בתי חולים


Online doctors - Онлайн врачи - רופאים און־ליין


Information and rights - Информация и права - מידע וזכויות


 your rights - ваши права - הזכויות שלך


Paid services - Платные услуги - שירותים בתשלום


Waiting times for surgeries - Время ожидания операций - זמני המתנה לניתוחים


Services and medications that require prior approval - Услуги и лекарства, требующие предварительного одобрения - שירותים ותרופות שנדרש להם אישור מקדים


Online services - Онлайн-сервисы - שירותי און־ליין


 Appointments - Назначения - זימון תורים


Laboratory test results - Результаты лабораторных испытаний - תוצאות בדיקות מעבדה


Requests from the doctor and the clinic - Запросы от врача и клиники - בקשות מהרופא/ה ומהמרפאה


Producing a Corona certificate - Изготовление сертификата Corona - הפקת תעודת קורונה


Sickness certificates - Справки о болезни - אישורי מחלה


Consultant medicine visit summaries - Резюме посещений врача-консультанта - סיכומי ביקור רפואה יועצת


Hospitalization summaries - Сводки о госпитализации - סיכומי אשפוז


Personal medical recommendations - Персональные медицинские рекомендации - המלצות רפואיות אישיות


Medicines bought - Купленные лекарства - תרופות שנקנו


applications - Приложения - אפליקציות


for iPhone devices - для устройств iPhone - למכשירי אייפון


for Android devices - для Android-устройств - למכשירי אנדרואיד


ABOUT


Klalit is the largest and most advanced healthcare organization in Israel. We provide medical services to approximately 4.7 million customers.


With a large amount of patients comes a large responsibility, and your health is important to us. Therefore, as a leading health organization, we also work to prevent illness and promote a healthy lifestyle.


Klalit is not acting in this direction as of today. Since it was established, more than 100 years ago, Klalit has been at the forefront of the health care system in Israel. It is such thanks to the quality of medical services, thanks to leadership in the field of innovation and thanks to raising awareness of the importance of healthy habits.


Klalit is much more than a health fund, which encourages its customers to exercise, maintain a proper diet, helps them avoid or quit smoking and supports preventive medicine and self-care.


As a multidisciplinary health organization, it works every day to expand the pool of tools it provides to its clients. In clinics, by telephone and digitally - Klalit provides customers with convenient, unique and available health services


כללית היא ארגון הבריאות הגדול והמתקדם בישראל. אנחנו מעניקים שירותים רפואיים לכ־4.7 מיליון לקוחות


עם כמות גדולה של מטופלים מגיעה אחריות גדולה, והבריאות שלכם חשובה לנו. לכן, כארגון בריאות מוביל אנחנו פועלים גם למניעת חולי ולקידום אורח חיים בריא


כללית פועלת בכיוון הזה לא מהיום. מאז שהוקמה, לפני יותר מ־100 שנה, כללית היא חוד החנית של מערכת הבריאות בישראל. היא כזו בזכות איכות השירותים הרפואיים, בזכות הובלה בתחום החדשנות ובזכות העלאת המודעות לחשיבותם של הרגלים בריאים


כללית היא הרבה מעבר לקופת חולים, שמעודדת את לקוחותיה לבצע פעילות גופנית, לשמור על תזונה נכונה, מסייעת להם בהימנעות או בגמילה מעישון ותומכת ברפואה מונעת ובטיפול עצמי


כארגון בריאות רב תחומי היא פועלת מדי יום להרחיב את מאגר הכלים שהיא מעניקה ללקוחותיה. במרפאות, במענה טלפוני ובדיגיטל - כללית מספקת ללקוחות שירותי בריאות נוחים, ייחודיים וזמינים


Клалит – крупнейшая и самая передовая организация здравоохранения в Израиле. Мы предоставляем медицинские услуги примерно 4,7 миллионам клиентов.


Большое количество пациентов сопряжено с большой ответственностью, и нам важно ваше здоровье. Поэтому, как ведущая организация здравоохранения, мы также работаем над профилактикой заболеваний и пропагандой здорового образа жизни.


Клалит на сегодняшний день не действует в этом направлении. С момента своего создания более 100 лет назад «Клалит» находился в авангарде системы здравоохранения Израиля. Таковым оно является благодаря качеству медицинских услуг, благодаря лидерству в сфере инноваций и повышению осведомленности о важности здоровых привычек.


«Клалит» — это гораздо больше, чем просто фонд здравоохранения, который поощряет своих клиентов заниматься спортом, соблюдать правильную диету, помогает им избегать или бросить курить, а также поддерживает профилактическую медицину и уход за собой.


Будучи многопрофильной медицинской организацией, она каждый день работает над расширением набора инструментов, которые предоставляет своим клиентам. В клиниках, по телефону и в цифровом формате – Клалит предоставляет клиентам удобные, уникальные и доступные медицинские услуги.

Please log in or register to leave a review.

Reviews about, услуга Clalit - Клалит - כללית Jerusalem

 4.0
11.11.2023 15:01
כללית המושבה הגרמנית, בדרך כלל יחס טוב, היענות לעזרה בבעיות מיוחדות (אונקולוגיות), דר אספיר הוא רופא המשפחה שלנו ואנו מרוצים ומשבחים את עבודתו, גם כשהנושאים סבוכים, למד אותם ותרם לנו מזמנו ובנושאים בירוקרטיים, גם בעיה פרטית שבשלה פניתי אליו בטלפון, הוא הביע אמון ועזר לפתרון.
בעיה יש בטיפול בקשישים סיעודיים ובעיקר חולי דמנציה/אלצהיימר, גם בזכויות ניצולי שואה, דברים משתנים אך חלק נכבד מהרופאים לא מיודעים על כך, ריצות ונסיונות לעזור להורה חולה קשים מאוד.
 5 
11.11.2023 15:01
אין מילים. : יחס , שירות , שעות פתיחה , שביעות רצון. הכל מעל למצופה ציון 100 העובדים , הרופאים , צוות המירפאה במיוחד הצוות הזוטר מעולים טובים אחלה
אבל מנהלת המירפאה שכחתי איך קןראים לה גם רופאה ברור תפטרו אותה על הפנים היא רעה תעיפו אותה
 5 
11.11.2023 15:01
סניף קופת החולים הממוקם ברחוב חנניה במושבה הגרמנית ירושלים. יש בו מספר מקומות ומספר מרפאות. חנה מנהלת המקום שומרת על הרמה של המקום בצורנ הטובה ביותר. קיים קושי בחנייה אך יש מסביב חניות. נגישות מלאה . מקום נקי. שירות אדיב ויעיל הן מצוות הרופאים , האחיות והמזכירות
Recently added businesses