מדריך לעסקים ישראלים

BIG APPLE PIZZA Jerusalem Avizohar St

 4.0
02-6790005
Jerusalem - ירושלים - Иерусалим, Avizohar St 1BIG APPLE PIZZA Jerusalem Avizohar St


The pizzeria chain Big Apple Pizza began its history in 1986, when Haim Kedem returned to Jerusalem after many years of living in New York and wanted to create an establishment that would convey the spirit of New York. Now the chain of establishments has 10 restaurants in Jerusalem and Eilat.


Сеть пиццерий Биг Эпл Пицца начинает свою историю в 1986 году, когда Хаим Кедем вернулся в Иерусалим после многих лет жизни в Нью-Йорке и захотел создать заведение, которое будет передавать дух Нью-Йорка. Сейчас сеть заведений насчитывает 10 ресторанов в Иерусалиме и Эйлате.

Please log in or register to leave a review.

Reviews about BIG APPLE PIZZA Jerusalem Avizohar St

 4.0
07.04.2024 20:41
פיצה טעימה אבל השירות גרוע, אין התחשבות בבקשות (למשל לשים יותר מ2 שקיות תבלין), הכל נעשה בתחושה של עושים טובה ללקוח, חוץ מזה הפיצה בסדר

Delicious pizza but the service is bad, there is no consideration for requests (for example, to put more than 2 spice bags), everything is done with the feeling of doing the customer a favor, apart from that the pizza is fine
Recently added businesses