מדריך לעסקים ישראלים

Barzilay Haifa - רהיטי ברזילי חיפה - רהיטי ילדים

 4.3
04-8723527
Haifa - חיפה - Хайфа, Shlomo Ben Yosef St 9PRODUCTS


The colorful series - הסדרה הצבעונית


The white series - Белая серия - הסדרה הלבנה


The solid wood series - Серия из массива дерева - הסדרה מעץ מלא


Children's and youth rooms - Детские и молодежные комнаты - חדרי ילדים ונוער


Children and youth beds - Детские и молодежные кровати - מיטות ילדים ונוער


Children's beds made of solid wood - Детские кровати из массива дерева - מיטות ילדים מעץ מלא


Sliding wardrobes for children's and youth rooms - Шкафы-купе для детских и молодежных комнат - ארונות הזזה לחדרי ילדים ונוער


ABOUT


Children's and youth rooms from the Barzilai furniture chain


The Barzilai Furniture Company was established in 1948 by the father of the family, the late Meir Barzilai, and has transformed over the years from a small workshop in southern Tel Aviv to a large and modern industrial plant in the northern industrial area of ​​Caesarea, with the most advanced equipment in the wood industry.


The Barzilai furniture company believes that children's furniture and children's rooms, which are the closest environment to children in their important stages of development, should be built around the child's perception of the world. Planning and designing a comfortable and relaxing children's room, a colorful environment that helps in the child's development, quality materials and durable finish over time are fundamentals in the thinking in which we develop our furniture series.


Every child is a whole world. He has an individual character, a lifestyle that suits him and a unique leisure world, of desires and dreams. Every child has the right to grow up in an environment that will contribute to their happiness. This is the concept of life of the Barzilai family and according to it the company's policy has been determined over the years. A policy that places the happiness of children from the age of two to the beginning of puberty at the age of 12-14 at the center of the development, design and construction of the Barzilai furniture products for children and youth.


Warranty on the company's products-


The "Barzilai Furniture" furniture chain offers a 5-year warranty on children's and youth rooms. This warranty shows the great confidence we have in the furniture we deliver to customers and the high level of installation by the company's employees at the customer's home


חדרי ילדים ונוער מבית רשת רהיטי ברזילי


חברת רהיטי ברזילי הוקמה בשנת 1948 ע”י אבי המשפחה, מאיר ברזילי ז"ל , והפכה במרוצת השנים מבית מלאכה קטן בדרום תל אביב למפעל תעשייתי גדול ומודרני באזור התעשייה הצפוני קיסריה , עם הציוד המתקדם ביותר בענף העץ


חברת רהיטי ברזילי מאמינה שרהיטי הילדים וחדרי הילדים שהם הסביבה הקרובה ביותר לילדים בשלבי התפתחותם החשובים , צריכים להיבנות סביב תפיסת עולם הילד . תכנון ועיצוב חדר ילדים נוח ומרגיע , סביבה צבעונית שמסייעת בהתפתחות הילד , איכות חומרים וגימור עמידים לאורך זמן הם יסודות בחשיבה בה אנחנו מפתחים את סדרות הרהיטים שלנו


כל ילד הוא עולם ומלואו . יש לו אופי אינדיבידואלי, סגנון חיים המתאים לו ועולם פנאי ייחודי, של רצונות וחלומות. לכל ילד הזכות לגדול בסביבה שתסייע לאושרו. זוהי תפיסת החיים של משפחת ברזילי ועל פיה נקבעה מדיניות החברה לאורך שנים . מדיניות שמעמידה את אושרם של ילדים מגיל שנתיים ועד תחילת גיל ההתבגרות בגילאים 12-14 במרכז תהליך פיתוח, עיצוב ובניית המוצרים ברהיטי ברזילי עבור ילדים ונוער


אחריות על מוצרי החברה-


רשת רהיטים “רהיטי ברזילי” מעניקה 5 שנות אחריות על חדרי ילדים ונוער. אחריות זו מראה את האמון הרב שיש לנו ברהיטים שאנו מעבירים ללקוחות ומרמת ההתקנה הגבוהה של עובדי החברה בבית הלקוח


Детские и молодежные комнаты от мебельной сети Barzilai.


Мебельная компания «Барзилай» была основана в 1948 году отцом семейства, покойным Меиром Барзилай, и за прошедшие годы превратилась из небольшой мастерской на юге Тель-Авива в крупный и современный промышленный завод в северной промышленной зоне Кесарии. , с самым современным оборудованием в деревообрабатывающей промышленности.


Мебельная компания «Барзилай» считает, что детская мебель и детские комнаты, которые являются наиболее близкой средой для детей на важных этапах их развития, должны строиться с учетом детского восприятия мира. Планирование и проектирование удобной и расслабляющей детской комнаты, красочная обстановка, способствующая развитию ребенка, качественные материалы и долговечная отделка — вот основные принципы, которыми мы руководствуемся при разработке нашей серии мебели.


Каждый ребенок – это целый мир. У него индивидуальный характер, подходящий ему образ жизни и уникальный мир досуга, желаний и мечтаний. Каждый ребенок имеет право расти в среде, которая будет способствовать его счастью. Такова концепция жизни семьи Барзилай и согласно ей на протяжении многих лет определялась политика компании. Политика, которая ставит счастье детей в возрасте от двух лет до начала полового созревания в возрасте 12-14 лет в центр разработки, проектирования и производства мебельной продукции Barzilai для детей и молодежи.


Гарантия на продукцию компании-


Мебельная сеть «Барзилай Мебель» предоставляет 5-летнюю гарантию на детские и молодежные комнаты. Данная гарантия показывает большое доверие, которое мы оказываем к мебели, которую доставляем клиентам, и высокий уровень установки сотрудниками компании на дому у клиента.

Please log in or register to leave a review.

Reviews about Barzilay Haifa - רהיטי ברזילי חיפה - רהיטי ילדים

 4.5
29.05.2024 16:29
Доброе и терпеливое обслуживание, разумные цены! Есть бесплатная парковка.

Kind and patient service, reasonable prices! There is free parking.

שירות אדיב וסבלני, מחירים הוגנים! יש חנייה בחינם.
Recently added businesses