מדריך לעסקים ישראלים

Found 4

Category selected «HMO - ПОЛИКЛИНИКИ (Купат Холим) קופת חולים» в городе Safed - צפת - Цфат.

.

Advanced search

Clalit - Клалит - כללית Safed
 2.5

Safed - צפת - Цфат, North - צפון - Север

Safed - צפת - Цфат, Giyora Yoseftal 1

04699-47-00
customer service hotline - горячая линия службы поддержки клиентов - מוקד שירות לקוחות
Search for doctors and therapists - Поиск врачей и терапевтов - חיפוש רופאים ומטפלים
Search clinics - Поиск клиник - חיפוש מרפאות
Search for emergency medical centers - Поиск центров неотложной медицинской помощи - חיפוש מוקדי רפואה דחופה
Sea...
Леумит (Цфат)
 пока нет отзывов

Цфат, Север

Цфат, Tsahal St, д. 13

04-6446600
Поликлиника Больничной кассы Леумит в Цфате
Часы работы:
Воскресенье с 8-00 до 13-00 и с 16-00 до 19-00
Понедельник с 8-00 до 13-00 и с 16-00 до 19-00
Вторник с 8-00 до 13-00 и с 16-00 до 19-00
Среда с 8-00 до 13-00
Четверг с 8-00 до 13-00 и с 16-00 до 19-00
Пятница с 8-00 до 12-00
Больничная касса ...
Маккаби (Цфат, Jerusalem)
 пока нет отзывов

Цфат, Север

Цфат, Jerusalem, д. 72

046920165
Поликлиника Больничной кассы Маккаби в Цфате
Время работы:
Воскресенье с 8-00 до 12-00 и с 16-00 до 18-00
Понедельник с 8-00 до 12-00 и с 16-00 до 18-00
Вторник с 8-00 до 12-00 и с 16-00 до 18-00
Среда с 8-00 до 12-00
Четверг с 8-00 до 12-00 и с 16-00 до 18-00
 
Больничная касса ...