מדריך לעסקים ישראלים

BIG APPLE PIZZA Beit Shemesh

 4.5
02-5874466
Bet Shemesh - בית שמש - Бейт Шемеш, Yig'al Alon Ave 3 BIG FashionRestaurant-pizzeria Big Apple pizza in Beit Shemesh


The pizzeria chain Big Apple Pizza began its history in 1986, when Haim Kedem returned to Jerusalem after many years of living in New York and wanted to create an establishment that would convey the spirit of New York. Now the chain of establishments has 10 restaurants in Jerusalem and Eilat.


Сеть пиццерий Биг Эпл Пицца начинает свою историю в 1986 году, когда Хаим Кедем вернулся в Иерусалим после многих лет жизни в Нью-Йорке и захотел создать заведение, которое будет передавать дух Нью-Йорка. Сейчас сеть заведений насчитывает 10 ресторанов в Иерусалиме и Эйлате.

Please log in or register to leave a review.

Reviews about BIG APPLE PIZZA Beit Shemesh

 5 
07.04.2024 20:35
הייתי בנויורק, בסניף אפל פיצה, ונהנתי מאוד, אני חייב לומר לכם שבארץ היה אפילו יותר טעים, על מקצועיות ושירות אני בכלל לא מדבר כי אין כאן מקום למילים של שבח, שווה כל שקל ותענוג בכל ביס

I was in New York, at the Apple Pizza branch, and I enjoyed it very much, I must tell you that in Israel it was even tastier, I'm not talking about professionalism and service at all because there is no room for words of praise here, worth every shekel and pleasure in every bite
Recently added businesses