מדריך לעסקים ישראלים

Hollandia Beer-Sheva - design+ הולנדיה באר שבע

 3.0
077-9964716
Beer-Sheva - באר שבע - Беэр-Шева, Derekh Hebron 48, קניון אמות באר שבעProduct return and cancellation policy - Политика возврата и отмены товара - מדיניות החזרת מוצרים וביטולים


Transport and delivery policy - Политика транспортировки и доставки - מדיניות הובלות ומשלוחים


beds - кровати - מיטות


Adjustable Beds - Регулируемые кровати - מיטות מתכווננות


Double beds - Двуспальные кровати - מיטות זוגיות


Youth beds - Молодежные кровати - מיטות נוער


AUPING beds - מיטות AUPING


mattresses - матрасы - מזרנים


TEMPUR mattresses - מזרני TEMPUR


LATEX mattresses - מזרני LATEX


VISPRING mattresses - מזרני VISPRING


Children's mattresses - Детские матрасы - מזרני ילדים


Cushions - Подушки - כריות


Armchairs - Кресла - כורסאות


Hosting solutions - פתרונות אירוח


Multimedia bed - מיטת מולטימדיה


ABOUT


Hollandia is an international company founded in 1981 by Mr. Yitzhak Bersset and managed today by Avi Bersset. Since its establishment, it imports, develops, manufactures and markets the most prestigious and high-quality sleeping systems in the world.


Hollandia has refined and perfected the best night's sleep, taking into account all your sleep needs, using luxury systems based on breakthrough sleep engineering. The principle: a combination of art and handiwork with first class materials, to guarantee everyone a luxurious and pampering retreat, for real rest and relaxation.


From the deep understanding that sleep is one of the three factors that guarantee the quality of life (along with a balanced diet and physical activity) - Hollandia's philosophy is supported by many studies that prove the close connection between quality sleep (really) and waking up to a vigorous and energetic day. And precisely: Reborn Every Day. Like waking up to a new life, every day.


In practice, Hollandia is leading the quality sleep revolution in Israel with advanced sleep technologies and solutions that significantly improve sleep quality. The highlight of our luxury sleeping systems are the adjustable beds with Hollandia's innovative technologies.


The starting point: our body is not adapted to sleep on a completely flat surface, since there is not a single straight organ in our body. And to enjoy a healthy and refreshing sleep, the back should be slightly raised to allow deep breathing and the feet should also be raised to encourage proper blood circulation. Lifting the upper and lower body helps to reduce the pressure that is often felt in the lower back.


Hollandia – международная компания, основанная в 1981 году г-ном Ицхаком Берссетом и сегодня управляемая Ави Берссетом. С момента своего основания компания импортирует, разрабатывает, производит и продает самые престижные и высококачественные спальные системы в мире.


Hollandia усовершенствовала и усовершенствовала лучший ночной сон, приняв во внимание все ваши потребности во сне, используя роскошные системы, основанные на революционной технологии сна. Принцип: сочетание искусства и ручной работы с первоклассными материалами, чтобы гарантировать каждому роскошный и расслабляющий отдых, настоящий отдых и релаксацию.


Из глубокого понимания того, что сон является одним из трех факторов, гарантирующих качество жизни (наряду со сбалансированным питанием и физической активностью), философия Холландии подкрепляется множеством исследований, доказывающих тесную связь между качественным сном (действительно) и пробуждением. к бодрому и энергичному дню. И именно: Reborn Every Day. Как будто каждый день просыпаешься для новой жизни.


На практике Hollandia возглавляет революцию в области качества сна в Израиле, предлагая передовые технологии и решения для сна, которые значительно улучшают качество сна. Изюминкой наших роскошных спальных систем являются регулируемые кровати, созданные с использованием инновационных технологий Hollandia.


Отправная точка: наш организм не приспособлен спать на совершенно ровной поверхности, так как в нашем теле нет ни одного прямого органа. А чтобы насладиться здоровым и освежающим сном, спина должна быть слегка приподнята, чтобы обеспечить глубокое дыхание, а также ноги должны быть подняты, чтобы обеспечить правильное кровообращение. Поднятие верхней и нижней части тела помогает уменьшить давление, которое часто ощущается в пояснице.


הולנדיה היא חברה בינלאומית שנוסדה ב-1981 ע"י מר יצחק ברססט ומנוהלת היום ע"י אבי ברססט. מאז הקמתה היא מייבאת, מפתחת, מייצרת ומשווקת את מערכות השינה היוקרתיות והאיכותיות בעולם


הולנדיה עידנה והביאה לכלל שלמות את שנת הלילה הטובה ביותר, תוך התחשבות בכלל צרכי השינה שלכם, באמצעות מערכות יוקרתיות המבוססות על הנדסת שינה פורצת דרך. העיקרון: שילוב של אומנות ועבודת ידיים עם חומרים מהשורה הראשונה, כדי להבטיח לכל אחד מקום מפלט יוקרתי ומפנק, למנוחה ורגיעה אמיתיים


מתוך ההבנה העמוקה ששינה היא אחד משלושת הגורמים המבטיחים את איכות החיים (לצד תזונה מאוזנת ופעילות גופנית) – הפילוסופיה של הולנדיה נתמכת במחקרים רבים המוכיחים את הקשר ההדוק בין שינה איכותית (באמת) ליקיצה ליום נמרץ ואנרגטי. ובמדויק: Reborn Every Day. כמו להתעורר לחיים חדשים, בכל יום


מעשית, הולנדיה מובילה את מהפכת השינה האיכותית בישראל עם טכנולוגיות ופתרונות שינה מתקדמים המשפרים באופן מובהק את איכות השינה. גולת הכותרת של מערכות השינה היוקרתיות שלנו הן המיטות המתכווננות בטכנולוגיות החדשניות של הולנדיה


נקודת המוצא: הגוף שלנו לא מותאם לישון על משטח שטוח לחלוטין, מאחר ואין איבר ישר אחד בגופנו. וכדי ליהנות משינה בריאה ומרעננת, הגב צריך להיות מורם קמעה כדי לאפשר נשימה עמוקה וכפות הרגליים צריכות גם הן להיות מורמות כדי לעודד זרימת דם נכונה. הרמת פלג הגוף העליון והתחתון מסייעת בהורדת הלחץ שמרגישים לעיתים קרובות בגב התחתון

Please log in or register to leave a review.

Reviews about Hollandia Beer-Sheva - design+ הולנדיה באר שבע

 3.0
27.04.2024 16:48
Во время заказа мы договорились, что я начну платить в следующем месяце, и через несколько дней с меня сняли деньги, и я несколько раз звонил в филиал в Беэр-Шеве и разговаривал с менеджером, но они меня проигнорировали, и я получил кровать через 4 месяца. .. сломался стол, прикрепленный к кровати (не деревянный). Несколько месяцев я ничего от них не слышал
Ужасное отношение.. мы хотели купить больше кроватей, но пожалели об этом.

During the order we agreed that I would start paying next month and after a few days I was charged and I called the Beer Sheva branch several times and spoke to the manager but they ignored me and I received the bed in 4 month. .. the table attached to the bed (not wooden) broke. I haven't heard anything from them for months
Terrible attitude.. we wanted to buy more beds but regretted it.

במעמד הזמנה סיכמנו שמתחילה לשלם חודש הבא וחייבו אותי כמה ימים אחרי,והתקשרתי לסניף באר שבע כמה פעמים ודיברתי עם המנהלת והתעלמו ממני,וקיבלתי המיטה 4 חודשים אחרי ..נשבר השולחן שמוצמד למיטה(לא מעץ ) הגעתי לסניף וצילמו השולחן ודיברו שיגיע נציג מהחברה לתיקון ועברו כמה חודשים ולא שמעתי מהם
יחס נוראי..רצינו לקנות עוד מיטות אבל התחרטנו
Recently added businesses