מדריך לעסקים ישראלים

Icon Fitness Bat Yam - אייקון בת ים

 4.0
*6628
Bat-Yam - בת ים - Бат-Ям, Yoseftal 92 קניון בת יםФилиал Айкон Фитнес в Бат Яме Каньон Бат Ям


REVIEW


מועדון בסדר, צוות טוב. נקיון חלש-מקלחות גברים מטונפות, כל המקלחת מלאה בעובש/פטרת אדומה


Нормальный клуб, хорошая команда. Слабая чистота - мужские душевые грязные, весь душ в плесени/красном грибке


Очень хороший зал, современные тренажёры, профессиональные тренера. Очень удобные часы работы.


Есть сауна. Конечно, до ремонта и смены бренда было ещё лучше. Но и сейчас все потребности удовлетворяет на 5+


It is awful - most of the gym's equipment is clamped into the small space between unused empty halls and always overcrowded, with waiting lines to get to the gym machines.


Это ужасно - большая часть оборудования тренажерного зала зажата в небольшом пространстве между неиспользуемыми пустыми залами и всегда переполнена, с очередями, чтобы добраться до тренажеров.

Please log in or register to leave a review.

Reviews about Icon Fitness Bat Yam - אייקון בת ים

 4.0
15.06.2023 18:53
good place
Recently added businesses