מדריך לעסקים ישראלים

Государственная служба занятости Израиля ШИРУТ ТААСУКА, офис в Араде - שירות התעסוקה ערד

 4.0
077-2718800
Arad - ערד‏‎ - Арад, HaPalmach St 18Офис Государственной службы занятости (Ширут Таасука) в Араде


Часы работы:


Воскресенье - Четверг с 8-30 до 12-30


Служба занятости в Израиле была создана после подписания государством международной конвенции, в соответствии с которой, государства участники конвенции должны создать национальную службу занятости, которая будет бесплатно предоставлять услуги по трудоустройству как работникам, так и работодателям.


Служба помогает 500 000 кандидатов в год найти работу, используя сеть из 72 офисов по всей стране.


ПОИСК РАБОТЫ - ВАКАНСИИ>>>


Роли службы занятости:


Помощь соискателям в поиске работы

Выполнение теста на трудоустройство
Направление соискателей на профессиональное обучения

Помощь работодателям в поиске сотрудников

Исследование израильского рынка труда и концентрация информации о нем, включая публикацию данных и периодических отчетов.

«Привратник» пособий по безработице и поддержки дохода: передача текущих отчетов в Институт национального страхования о праве лиц, ищущих работу, на пособие по безработице или пособие по поддержке дохода, если и когда для них не было найдено подходящей работы. Важно отметить, что в соответствии с разделом 3 Закона о службе занятости трудовые отношения и условия труда не входят в компетенцию службы, и ей запрещено вмешиваться в них.


Функции службы занятости определены статьей 2 Закона о службе занятости, которая предусматривает:


Служба занятости будет предоставлять информацию о ситуации на рынке труда и тенденциях его развития, чтобы регулировать его: она будет заниматься поиском работы для своих претендентов и направлением работников к их претендентам через бюро службы занятости, созданные в соответствии с этим законом, и будет сотрудничать с другими органами в области профессионального обучения и ориентации. Служба занятости будет также консультировать ищущих работу по выбору профессии и направлять их на подходящую работу, а также будет контролировать их трудоустройство и упорство в нем.


אודות שירות התעסוקה הישראל


י​ ​​שירות התעסוקה הישראלי הינו תאגיד סטטוטורי, שהוקם מכוח חוק שירות התעסוקה התשי"ט – 1959


​​​​שירות התעסוקה הישראלי הוקם בעקבות חתימתה של מדינת ישראל, בסמוך להקמתה, על ​אמנה בינלאומית המחייבת את המדינות החתומות​ עליה להקים שירות תעסוקה ממלכתי שיעניק שירותי השמה ללא תשלום לעובדים ולמעסיקים כאחד.​​


שירות התעסוקה נתון לפיקוחו של שר הכלכלה​ והתעשייה ולרשות העליונה של השירות: מוע​צת שירות התעסוקה


השירות ​מטפל בכ-400,000 מחפשי עבודה מדי שנה, באמצעות 71 לשכות התעסו​קה הפרוסות ברחבי הארץ.


​תפקידי שירות​​ התעסוקה ​סיוע למחפשי ודורשי עבודה במציאת משרות
​​
ביצוע ​מבחן תעסוקה  
  הפניית דורשי עבודה להכשרות מקצועיות​

סיוע למעסיקים במציאת עובדים

מחקר שוק התעסוקה הישראלי וריכוז מידע אודותיו, הכולל פרסום נתונים ודוחות תקופתיים

"שומר הסף" של קצבאות אבטלה והבטחת הכנסה: העברת דיווחים שוטפים למוסד ל​ביטוח לאומי בנוגע לזכאותם של דורשי העבודה לדמי אבטלה או דמי הבטחת הכנסה אם וכאשר לא נמצאה בעבורם עבודה מתאימה. חשוב לציין כי בהתאם לסעיף 3 לחוק שירות התעסוקה יחסי עבודה ותנאי עבודה אינם בסמכותו של השירות והוא מנוע מלה​תערב בהם.​​  


​תפקידי שירות התעסוקה נגזר​ים לפי סעיף 2 לחוק שירות התעסוקה הקובע:


"שיר​​ות התעסוקה יר​כז ידיעות על המצב בשוק העבודה ועל מגמות ההתפתחות בו על מנת להסדירו: הוא יעסוק בהשגת עבודה לדורשיה ובהפניית עובדים לדורשיהם באמצעות לשכות שירות התעסוקה שהוקמו לפי חוק זה, וישתף פעולה עם גופים אחרים בענייני הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע. כן יעסוק שירות התעסוקה בייעוץ לנערים דורשי עבודה בבחירת מקצוע ובהכוונתם לעבודה מתאימה ויקיים מעקב אחרי השמתם בעבודה והתמדתם בה".​

Please log in or register to leave a review.

Reviews about, услуга Государственная служба занятости Израиля ШИРУТ ТААСУКА, офис в Араде - שירות התעסוקה ערד

 4.0
11.10.2023 10:58
good service
Recently added businesses