מדריך לעסקים ישראלים

Best Orthopedic Doctors in Israel: Rating, Reviews, Treatment Methods

19.04.2024

There are many generally recognized orthopedic doctors in Israel. Each of these specialists has gained local and international experience. There are world-class professionals.


Dr Amit Kedmi international expert in orthopedics and hand surgery

Rating 4.8*

areas of expertise - תחומי התמחות

Hand injuries in children - פגיעות כף יד בילדים


Removal of tumors in the hand (ganglion) without an incision using an arthroscopic method - הסרת גידולים בכף היד (גנגליון) ללא חתך בשיטה ארטוסקופית


Erosion at the base of the thumb - surgery to replace the joint at the base of the thumb - שחיקה בבסיס האגודל – ניתוח החלפת מפרק בסיס האגודל


Fractures of the wrist (distal radius) - שברים בשורש כף היד (רדיוס דיסטלי)


Arthroscopy of the wrist - ארטרוסקופיה של שורש כף היד


Carpal tunnel syndrome - surgery without an incision using an endoscopic method - תסמונת התעלה הקרפלית – ניתוח ללא חתך בשיטה אנדוסקופית


Orthopedic Surgeon (hand surgery) Dr. Amit Kedmi

He is a leading specialist in the field of hand surgery.

Director of the Hand Surgery Center in Tel Aviv and Bat Yam

A graduate of medical school in Bologna, Italy, he specialized in orthopedic surgery at Rabin Medical Center and then completed a residency in hand and microsurgery.

He completed further training in New York, USA, England and Switzerland in microsurgical operations and arthroscopy of the wrist and elbow joints.

... More Info>>>

 

 

Prof. Ehud Rat Specialist in orthopedic surgery, sports medicine and arthroscopy - פרופ׳ אהוד ראט | מומחה לכירורגיה אורתופדית, רפואת ספורט וארתרוסקופיה

Rating 4.8*

Rehabilitation after surgery - שיקום לאחר ניתוח


Hip - מפרק הירך


 knee - ברך  


 shoulder - כתף


Physiotherapy videos - סרטוני פיזיותרפיה

 

Professor Ehud Rath

Orthopedic specialist in the field of sports medicine, arthroscopic surgery (minimally invasive orthopedics) of joint injuries and arthroscopic surgeries of the shoulder, elbow, wrist, hip, knee and ankle joints.

Orthopedic specialist

- Graduated from Ben-Gurion University Medical School in Beersheba

- Internship at the orthopedic department of the Soroka University Medical Center.

– Sports Injury and Arthroscopy Specialization at TUFTS University in Boston.

- Specialist in Shoulder Surgery at the Shoulder Surgery Unit in Reading, England.

- Pioneer and leader in the field of hip arthroscopy in Israel since 2001.

- Director of the minimally invasive orthopedics department of the orthopedic department of the Tel Aviv Medical Center (Ichilov).

- Professor of Orthopedics at Tel Aviv University.

- Chairman of the Society of Sports Medicine in 2009-2015.

- Member of the Israeli Sports Medicine Association and the Israeli Orthopedic Association.

- Member of the American Academy of Orthopedic Surgeons and the International Society of Hip Arthroscopy.

- European Host Center for Training in Hip Preservation Surgery at Tel Aviv Medical Center

In 2000, I returned to Israel after a year of residency in arthroscopy and sports injuries in Boston. At that time, hip arthroscopy was an operation at the dawn of the world, and there was no surgeon in this field in Israel. The need was obvious and I decided to focus on this area. Along with improving the surgical method and its results, I have led awareness and research on this subject, and today, with more than 20 years of experience, we can say with satisfaction that this operation leads to good results and significant improvement in the function of patients.

The goal of the surgery is to preserve the hip joint, improve its function, and avoid the need for joint replacement in the future.

Unlike arthroscopy of other joints, this operation is more complex and requires a lot of experience. The joint is deep, wrapped in layers of muscle, nerves and blood vessels, so stretching the limb requires special equipment to create space between the articular surfaces and control complex surgical techniques. Before surgery, it is necessary to identify the causes of complaints - with the help of targeted key questions, physical examination, radiography and MRI arthrogram (injection of a contrast agent into the joint).

... More Info>>>


Dr. Amit Regev - אורטופד להחלפת מפרקים - ד"ר עמית רגב

Rating 4.5*

Dr. Regev Amit has been performing knee and hip replacement surgeries since 1993. Joint replacement surgeries are an effective way to help patients suffering from pain due to inflammation of the hip or knee joints.

Joint replacement surgeries solve the problem of inflammation and pain, and the patient usually regains mobility without the need for additional procedures. His life improves significantly.

Joint replacement surgery can change the course of the disease and lead to improvement in all symptoms!

... More Info>>>


Dr. Bender - אורטופד ברכיים מומחה - ד"ר בנימין בנדר

Rating 4.8*

Areas of care - תחומי טיפול

Knee joint replacement with the help of a robot - החלפת מפרק ברך בעזרת רובוט


Hip replacement surgery - ניתוח החלפת מפרק ירך – מידע מקי


What is bilateral knee replacement? - מהי החלפת מפרקי ברכיים דו צדדית?


Preservation treatments in joint replacements that allow postponement of surgery - טיפולים משמרים בהחלפות מפרקים המאפשרים דחייה של ניתוח


Knee replacement surgery - ניתוח החלפת מפרק ברך – ללכת ולרוץ בלי כאבים: מדריך מפורט


Over the years of his practice, Dr. Benjamin Bender has strived to find the fastest method of knee and hip rehabilitation with minimal side effects and a relatively short recovery period. This is designed to help patients return to their normal lifestyle as quickly as possible after hip replacement surgery and knee replacement surgery in the best possible way. Dr. Bender also performs anterior hip replacement surgery, a unique and innovative technique that greatly simplifies and shortens recovery time.

Dr. Bender Binyamin began his professional career in medicine as a combat physician in the Israel Defense Forces. After serving in the army, he began to study medicine.

In medical school, Dr. Bender was dean for most of the school years and therefore often finished the school year much earlier than the rest of the students.

Dr. Bender completed his dissection fellowship in 2007, during which time he was exempt from a six-month basic science rotation for scientific articles he published in the medical literature as a fellow, a recognition given by the Scientific Council of the Israel Medical Association

From 2007 to 2009, Dr. Bender Dr. Bender worked in the United States at one of the world's leading centers in orthopedics in general and in the field of joint replacement in particular.


Rothman Orthopedic Institute - Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, Pennsylvania

Dr. Bender's work in the United States included research and scientific work, as well as clinical work and surgery.

Dr. Bender has received prestigious awards, including:

Fellowship/Trainee Evaluation Award awarded for academic work by the Eastern Orthopedic Association in the United States, Las Vegas, and the United States.

Grant Resident/Fellow, Eastern Orthopedic Association (EOA), Las Vegas, USA

Additionally, Dr. Bender has received a Research/Trainship Award from the Pennsylvania Orthopedic Association, USA.

Pennsylvania Orthopedic Society Resident/Fellow Award

Dr. Bender's scientific publications have been published in prestigious medical journals, and his book has even been translated into several languages.

... More Info>>>


Dr. Itamar Botser - ד''ר איתמר בוצר, אורטופד ספורט ירך ברך

Rating 5*

Treatment of hip, shoulder, knee injuries

Dr. Itamar Botzer is a senior orthopedist in the Knee and Arthroscopy Division of the Orthopedic Department of Rambam Hospital, completed his residency at Tel Hashomer Hospital, and his fellowship in sports orthopedics (hip, knee, and shoulder arthroscopy) at Stanford University (Palo Alto, California). ) and at the American Hip Institute (Chicago, IL). For four years he lived in the United States and treated athletes (professional and amateur sports) with both conservative and surgical methods, and took part in more than a thousand arthroscopic operations of the hip joint.

In 2009-2012 Dr. Botzer participated in a clinical and research fellowship program in Chicago under the direction of Dr. Benjamin Domb, operating on various pathologies of the hip joint, mainly arthroscopically, but also by opening the joint. In addition, he participated in clinical and biomechanical research, became the author of more than 15 scientific articles and chapters in monographs, and took part in dozens of international conferences in the field of arthroscopy. During the same period, he taught courses on hip arthroscopy at the Arthroscopy Association of North America (AANA).

In 2012-2013 participated in a recognized clinical fellowship program at Stanford University under the direction of Dr. Mark Safran, a world-renowned hip preservation specialist. He specialized in various arthroscopic hip treatments, participated in biomechanical research, and wrote a chapter on the anatomy and biomechanics of the hip in the book DeLee & Drez, Orthopedic Sports Medicine. In addition, he collaborated at Stanford with Dr. Harry Fenton and Dr. Tim McAdams, orthopedic physicians for the San Francisco 49ers football team. Together with them and Dr. Jason Drago, he has performed hundreds of arthroscopic knee and shoulder surgeries.

... More Info>>>

Dr. Ofir Uri - דר' אופיר אורי

Rating 4.5*

Dr. Ophir Uri is a consultant in shoulder and elbow surgery, deputy director of the orthopedic department at Hillel Yaffe Medical Center, and a clinical lecturer at the Rappaport Faculty of Medicine at the Technion Israel Institute of Technology.

He specializes in shoulder and elbow surgery, including arthroscopic shoulder and elbow procedures, sports injuries, trauma surgery and joint replacement.

He graduated from the Rappaport Faculty of Medicine at the Technion-Israel Institute of Technology in 2002 and completed his training in orthopedic surgery at the Ichilov Medical Center in Tel Aviv.

After completing his orthopedic training, he specialized in shoulder surgery at the Shoulder Department of Tel Aviv's Ichilov Medical Center and then moved with his family to the UK to complete a two-year advanced training program in shoulder and elbow surgery at leading hospitals. hospitals in the UK.

During his shoulder and elbow fellowship in the UK, he worked as a senior clinical fellow at Collage University Hospital, London and the Royal National Orthopedic Hospital, Stanmore, where he performed numerous shoulder and elbow surgeries and gained extensive clinical and surgical experience in the field of shoulder and elbow surgery. elbow joints. and elbow surgery.

Dr. Ofir Uri conducts clinical research in the field of orthopedics and shoulder and elbow surgery. He presents research projects at international medical conferences and publishes articles in peer-reviewed journals. He instructs medical students and orthopedic residents on basic science research projects and holds a faculty position at the Rappaport Faculty of Medicine at the Technion-Israel Institute of Technology.

... More Info>>>

DR. SUZANNA HOROVITZ - ד"ר סוזנה הורוביץ

Rating 4.5*

Dr. Suzanne Horowitz is a renowned Israeli specialist in the treatment of large knee and hip joints and orthopedic surgery for sports-related injuries to these joints. Thanks to her specialization and extensive professional experience, she has helped many patients return to an active life.

Dr. Suzanne Horowitz is a graduate of Hadasah Ein Karem Faculty of Medicine, Jerusalem University, and works as a senior orthopedic surgeon in the orthopedic department of the Shiva Medical Center in Tel Hashomer, specializing in the treatment of diseases and injuries of large joints and performing operations of this profile, specializing in operations on the knees. Dr. Horowitz is also involved in the development of new surgical techniques, the introduction of the latest medical technologies into the field, and research in orthopedic surgery.


Clinic for the treatment of knee diseases in Tel Aviv

At her clinic in Tel Aviv, Dr. Suzanne Horowitz treats injuries and diseases of large joints and performs large joint surgeries, specializing in knee surgeries, including knee replacement surgery (arthroplasty), arthroscopic knee surgery and knee ligament reconstruction surgery. using mainly the arthroscopic method. Operations are carried out in private clinics, for example, at the Asuta hospital.

During her medical practice, Dr. Suzanne Horowitz has performed thousands of large joint surgeries, including various types of arthroscopic surgeries to treat a variety of injuries, such as torn meniscus, torn ACL (anterior cruciate ligament) and PCL (posterior cruciate ligament), as well as operations to restore knee ligaments. She has extensive experience in performing operations to repair knee ligaments after they have been torn due to injury (ACL - anterior cruciate ligament reconstruction and PCL - posterior cruciate ligament reconstruction). Thanks to this, she was able to help many patients of different ages return to an active life without the slightest restrictions. Also, professional athletes, such as football and basketball players, who suffered from knee or hip injuries or torn knee ligaments as a result of playing sports, were able to resume full sports activities with its help after a rehabilitation process under medical supervision and a fairly short recovery period.

... More Info>>>

 

Dr. Yariv Goldstein – Orthopedic Shoulder Specialist - ד"ר יריב גולדשטיין – אורטופד מומחה כתף

Rating 4.9*

types the treatments - סוגי הטיפולים

Preparation for surgery - הכנה לקראת ניתוח

 

What to expect after surgery - מה לצפות לאחר הניתוח

 

Shoulder replacement - החלפת כתף

 

frozen shoulder - כתף קפואה

 

Shoulder inflammation - דלקת בכתף

 

dislocated shoulder - פריקת כתף

 

Balloon surgery - ניתוח בלון

 

Platelet-rich plasma - פלזמה עתירת טסיות

 

Treatment in the case of a shoulder fracture - טיפול במקרה של שבר בכתף

 

Treatment of sports injuries - טיפול בפציעות ספורט

 

Ultrasound - אולטראסאונד

Goldstein is an orthopedist specializing in the treatment of shoulder joints. Graduated from the Faculty of Medicine at the Technion. After graduation, he specialized in orthopedic surgery at the Ichilov Medical Center in Tel Aviv, and passed the proficiency test with honors at the national level. Following his period of specialization, Dr. Goldstein subspecialized in France, where he worked and studied with the world's leading shoulder surgeons.


Early in his career as a shoulder surgeon, Dr. Goldstein specialized in complex shoulder arthroscopy and shoulder replacements, as well as the correction of shoulder injuries.

The main part of the subspecialization was carried out by Dr. Goldstein under the supervision of Prof. Pascal Boalo, the world's leading specialist in shoulder surgery, from whom he learned the latest surgical techniques and approaches to complex shoulder dysfunctions.

After returning to Israel in 2013, Dr. Goldstein worked as a leading specialist in the Department of Shoulder Surgery at Ichilov Medical Center. Today, Dr. Goldstein heads the Department of Shoulder Surgery at Assuta University Hospital Ashdod. As part of his practice, Dr. Goldstein performs a variety of shoulder surgeries that are performed around the world today.

... More Info>>>

 

Prof. Dror Lakstein: Orthopedic specialist in joint replacements - פרופ' דרור לקשטיין: אורתופד מומחה להחלפות מפרקים

Rating 4.5*

Professor Dror Lakstein is an expert in the field of orthopedic surgery: knee replacement surgery, hip replacement surgery. Senior Lecturer, Faculty of Medicine, Tel Aviv University.

For those insured by Maccabi, transactions are not subject to deductible.

Clinic services - שירותי המרפאה

Diagnosis and treatment of joint diseases - אבחון וטיפול במחלות מפרקים

Hip replacement surgery - ניתוח החלפת מפרק הירך

Knee replacement surgery (full or partial) - ניתוח להחלפת ברך (מלאה או חלקית)

Repeated knee and hip joint replacements - ניתוחי החלפות חוזרות של מפרקי הברך והירך (רביזיות)

fracture surgeries - ניתוחי שברים

knee replacement - החלפת ברכיים

 

Hip replacement - החלפת מפרק ירך

 

Treatment without surgery - טיפול ללא ניתוח

 

... More Info>>>

 

COMPLETE CATALOG OF ORTHOPEDISTS IN ISRAEL>>>

← Back to list