מדריך לעסקים ישראלים

Dr. Udi Arad - ד״ר אודי ארד, מומחה בניתוחים פלסטיים וטיפולים אסתטיים

 4.7
058-5101123
Tel-Aviv - תל אביב - Тель-Авив, HaBarzel St 9aFacial surgery - Лицевая хирургия - ניתוחי פנים


  הצמדת אוזניים


הרמת עפעפיים עליונים ותחתונים


הרמת פנים וצוואר


עיצוב פנים והחלקת קמטים


Breast surgeries - Операции на груди - ניתוחי חזה


  הגדלת חזה


הרמת חזה הגדלה והרמת חזה


הקטנת חזה הסרת / החלפת שתלים


תיקון אסימטריה בחזה


הקטנת חזה בגבר


ניתוחי חזה לאחר ניתוחים קודמים


Abdominal surgeries - Брюшные операции - ניתוחי בטן   שאיבת שומן


מתיחת בטן


I grew up in Kibbutz Tsera in the Jerusalem mountains. As a child I spent six years in the United States as part of my family's missions. After graduating from high school in New York, I returned to Israel for a year of service as part of the "Grein Ra'im" of the Scouts in Yeruham. I did my six years of military service as a soldier and officer in the Intelligence Corps.


I studied medicine at the medical school of the Hebrew University in Jerusalem. Already during my studies I was very attracted to the field of plastic surgery. I noticed even then the unique charm of this profession which combines technique with an eye impression, precision with the ability to improvise, and functional rehabilitation with aesthetics.


To my delight, I was accepted to specialize in plastic surgery at the Tel Aviv Medical Center (Ichilov), where I took part in a wide variety of surgeries and treatments by the best plastic surgeons in Israel. I especially fell in love with the field of breast surgery and the field of plastic surgery for children. In my eyes, there is no greater feeling of satisfaction than that obtained after a perfect repair of a cleft lip in a six-month-old baby, or sculpting a woman's breast into a state of natural symmetry. Here, all those elements of experience, surgical technique, grammar in details, aesthetic eye impression and medical responsibility, come together to create a world-changing change for patients and their families.


After completing my internship, I went to Toronto, Canada for two and a half years, where I completed two fellowship programs in the fields of plastic surgery in children (Hospital for Sick Children) and in breast surgery, microsurgery and aesthetic surgery of the face, breast, abdomen and limbs (Toronto General Hospital, Women's College Hospital) I also engaged in research there while publishing articles in the professional press and presenting them at international conferences.


Today I serve as a specialist in the Department of Plastic Surgery at the Tel Aviv Medical Center and manage the field of breast reduction and asymmetry surgeries in teenagers and adults. I am a member of the Israeli Association for Plastic and Aesthetic Surgery and am engaged in a variety of aesthetic and restorative treatments in a private setting, with an emphasis on treatment safety, unmediated communication, professionalism and personal responsibility.


I would be happy to be at your service,


Dr. Udi Arad


גדלתי בקיבוץ צרעה שבהרי ירושלים. בילדותי ביליתי שש שנים בארצות-הברית במסגרת שליחויות של משפחתי. לאחר סיום הלימודים בבית-ספר תיכון בניו-יורק, חזרתי לארץ לשנת-שרות במסגרת "גרעין רעים" של הצופים בירוחם. את שש שנות שירותי הצבאי עשיתי כלוחם וקצין בחיל המודיעין


למדתי רפואה בבית-הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים. כבר בשלב הלימודים נמשכתי מאוד לתחום הכירורגיה הפלסטית. הבחנתי כבר אז בקסם הייחודי של המקצוע הזה אשר משלב טכניקה עם טביעת עין, דיוק עם יכולת אלתור, ושיקום תפקודי עם אסתטיקה


לשמחתי התקבלתי להתמחות בכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי תל אביב (איכילוב), שם נטלתי חלק במגוון רחב של ניתוחים וטיפולים בידי טובי המנתחים הפלסטיים בארץ. התאהבתי במיוחד בתחום ניתוחי השד ובתחום הניתוחים הפלסטיים בילדים. אין בעיניי תחושת סיפוק גדולה יותר מזאת שמתקבלת לאחר תיקון מושלם של שפה שסועה בתינוק בן חצי שנה, או פיסול של שד אישה למצב של סימטריה טבעית. כאן, כל אותם אלמנטים של ניסיון, טכניקה ניתוחית, דקדוק בפרטים, טביעת עין אסתטית ואחריות רפואית, חוברים להם יחדיו לכדי יצירת שינוי שהוא עולם ומלואו עבור מטופלים ומשפחותיהם


לאחר סיום ההתמחות נסעתי לשנתיים וחצי לטורונטו, קנדה, שם השלמתי שתי תכניות השתלמות (fellowship) בתחומים של כירורגיה פלסטית בילדים (ביה"ח Hospital for Sick Children) ובניתוחי שד, מיקרוכירורגיה וכירורגיה אסתטית של פנים, שד, בטן וגפיים (Toronto General Hospital, Women's College Hospital). כמו-כן עסקתי שם במחקר תוך פרסום מאמרים בעיתונות המקצועית והצגתם בכנסים בינלאומיים


כיום אני משמש כרופא מומחה במחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי תל אביב ומנהל את תחום הקטנות שד וניתוחי אסימטריה בבני נוער ובמבוגרים. אני חבר באיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית ועוסק במסגרת פרטית במגוון טיפולים אסתטיים ומשקמים, תוך שימת דגש על בטיחות טיפול, תקשורת בלתי-אמצעית, מקצועיות ואחריות אישית


אשמח לעמוד לשירותך


 


ד"ר אודי ארד


Я вырос в кибуце Цера в горах Иерусалима. В детстве я провел шесть лет в Соединенных Штатах в рамках миссии моей семьи. Окончив среднюю школу в Нью-Йорке, я вернулся в Израиль на год службы в составе скаутского отряда «Грейн Раим» в Йерухаме. Я отслужил шесть лет в качестве солдата и офицера разведывательного корпуса.


Я изучал медицину в медицинской школе Еврейского университета в Иерусалиме. Уже во время учебы меня очень привлекала сфера пластической хирургии. Уже тогда я заметил неповторимое очарование этой профессии, которая сочетает в себе технику и зрительное впечатление, точность и способность импровизировать, функциональную реабилитацию и эстетику.


К моей радости, меня приняли на специализацию по пластической хирургии в Тель-Авивский медицинский центр (Ихилов), где я приняла участие в самых разнообразных операциях и процедурах у лучших пластических хирургов Израиля. Особенно мне понравилась область хирургии груди и область пластической хирургии для детей. На мой взгляд, нет большего чувства удовлетворения, чем чувство, получаемое после идеального восстановления заячьей губы у шестимесячного ребенка или приведения женской груди в состояние естественной симметрии. Здесь все эти элементы опыта, хирургической техники, грамматики в деталях, эстетического впечатления от глаз и медицинской ответственности объединяются, чтобы создать изменяющие мир изменения для пациентов и их семей.


После завершения стажировки я поехал на два с половиной года в Торонто, Канада, где завершил две программы стипендий в области пластической хирургии у детей (Больница для больных детей) и хирургии груди, микрохирургии и эстетической хирургии лица. , грудь, живот и конечности (больница общего профиля Торонто, больница женского колледжа). Я также занималась там исследованиями, публикуя статьи в профессиональной прессе и представляя их на международных конференциях.


Сегодня я работаю специалистом в отделении пластической хирургии Тель-Авивского медицинского центра и руковожу областью операций по уменьшению груди и асимметрии у подростков и взрослых. Я являюсь членом Израильской ассоциации пластической и эстетической хирургии и провожу различные эстетические и восстановительные процедуры в частной обстановке, уделяя особое внимание безопасности лечения, непосредственному общению, профессионализму и личной ответственности.

Please log in or register to leave a review.

Reviews about Dr. Udi Arad - ד״ר אודי ארד, מומחה בניתוחים פלסטיים וטיפולים אסתטיים

 5 
07.05.2024 22:44
Dr. Arad is not only an amazing doctor, he is also an amazing person (and this is not obvious at all).
Attentive to the wishes of those who sit in front of him, explains everything patiently and it is felt that he really cares about his patients.
warmly recommended!
 5 
07.05.2024 22:43
There is no such thing as Dr. Arad! An artist in his field, sensitive and pleasant

Доктора Арад не существует! Художник своего дела, чуткий и приятный.

אין על ד"ר ארד! אמן בתחומו, רגיש ונעים הליכות
 5 
07.05.2024 22:42
The clinic is pleasant and the service is very courteous and professional. I received a detailed explanation of the procedure and left satisfied

Клиника приятная, обслуживание очень вежливое и профессиональное. Я получила подробное объяснение процедуры и ушла довольная.

המרפאה נעימה והשרות אדיב ומקצועי מאוד. קיבלתי הסבר מפורט על ההליך ויצאתי מרוצה
Recently added businesses