מדריך לעסקים ישראלים

Community Center in Kiryat Hasharon - מרכז קהילתי בקריית השרון

 4.3
09-8820729
Netanya - נתניה - Нетания, Tom Lantos Blvd. 31מרכז קהילתי בקריית השרון ,מהווה מרכז תרבות קהילתי לכל הגילים- מהגיל הרך ועד לגמלאים
צוות מרכז קהילתי קריית השרון והנהלת ההמרכזים הקהילתיים מזרח נתניה פועלים במטרה להוות מרכז משמעותי בחיי הקהילה, להוסיף חוגים ופעילויות ככל שידרשו.
אנו שואפים להיות נגישים לתושבים ונשמח לשמוע ולנסות להגשים את רצונות התושבים.
שיתוף הפעולה בין ההמרכז הקהילתי לתושבים הוא המשך מבורך לעבודה על הפרויקטים הקהילתיים שכבר עתה נבנים
אנו מזמינים אתכם להיות מעורבים ושותפים בפעילות המרכז הקהילתי


Общественный центр в Кирьят ха-Шарон – это общественный культурный центр для всех возрастов – от дошкольников до пенсионеров.


Команда Общественного центра Кирьят ха-Шарон и руководство Общественных центров Восточной Нетании работают над тем, чтобы стать значимым центром в жизни сообщества, добавляя занятия и мероприятия по мере необходимости.


Мы стремимся быть доступными для жителей и будем рады услышать и постараться выполнить пожелания жильцов.


Сотрудничество общественного центра с жителями является долгожданным продолжением работы над строящимися сейчас общественными проектами.


Приглашаем Вас принять участие и стать партнерами в деятельности общественного центра.


A community center in Kiryat Hasharon, is a community cultural center for all ages - from preschoolers to retirees.


The team of the Kiryat Hasharon Community Center and the management of the East Netanya Community Centers work with the goal of being a significant center in the life of the community, adding classes and activities as needed.


We strive to be accessible to the residents and will be happy to hear and try to fulfill the wishes of the residents.


The cooperation between the community center and the residents is a welcome continuation of the work on the community projects that are now being built.


 


We invite you to be involved and partners in the activities of the community center.


לחוגים שלנו במרכז קהילתי קריית השרון

Leave your review
Add photo

Reviews about Community Center in Kiryat Hasharon - מרכז קהילתי בקריית השרון

 4.5
13.03.2024 18:56
The place was nice and the show I saw there was excellent, only one problem regarding the kiosk cafe shop, found that it was filled with unhealthy products to eat and could have had some healthier options for children and seniors who use the place for entertainment, spending on an average two hours, there are no real places to eat around the area and they should take advantage of this situation.

Место было хорошим, и шоу, которое я там видел, было превосходным, только одна проблема касалась кафе-киоска: оно было заполнено нездоровыми продуктами и могло бы иметь более здоровые варианты для детей и пожилых людей, которые используют это место для развлечений. тратя в среднем два часа, в этом районе нет реальных мест, где можно поесть, и им следует воспользоваться этой ситуацией.

המקום היה נחמד וההופעה שראיתי שם הייתה מצוינת, רק בעיה אחת לגבי בית הקפה של הקיוסק, גילתה שהיא מלאה במוצרים לא בריאים לאכול ויכולות להיות כמה אפשרויות בריאות יותר לילדים ולקשישים שמשתמשים במקום לבילוי, מבלים בממוצע שעתיים, אין מקומות אמיתיים לאכול באזור והם צריכים לנצל את המצב הזה.
Recently added businesses