מדריך לעסקים ישראלים

Ramot Sportive - מרכז קהילתי רמות ספורטיב

 4.5
08-6414444
Beer-Sheva - באר שבע - Беэр-Шева, HeArim HaTe'omot Ave 20מרכז קהילתי רמות ספורטיב הוא מהגדולים והמתקדמים בארץ. הוא ממוקם בלב שכונת רמות ומציע לתושבי השכונה והעיר בכל הגילאים- ילדים, נוער, מבוגרים וגמלאים – מגוון אפשרויות לפעילויות פנאי והעשרה. המרכז מפעיל חדר כושר ומגוון חוגי ספורט, העשרה ויצירה.


בשכונת רמות קיימות שלוחות נוספות של פעילות קהילתית ובניהם: בן גוריון, רכזים, מקיף ז', צבי סגל.


צוות המרכז הקהילתי מזמין אתכם להתעדכן בחוגים ובפעילויות השונות ולקחת חלק בעיצוב תרבות הפנאי בשכונה. להסדרי הנגישות של מוקדי כיוונים >> לחצו כאן  


Ramot Sportiv Community Center is one of the largest and most advanced in Israel. It is located in the heart of the Ramot neighborhood and offers residents of the neighborhood and the city of all ages - children, youth, adults and pensioners - a variety of options for leisure and enrichment activities. The center operates a gym and a variety of sports, enrichment and creative classes.


In the Ramot neighborhood there are other branches of community activity and their sons: Ben Gurion, coordinators, Mikif Z, Zvi Segal.


The community center staff invites you to keep up to date with the various classes and activities and take part in shaping the leisure culture in the neighborhood. For the accessibility arrangements of direction centers >> click here


Общественный центр Рамот Спортив – один из крупнейших и самых современных в Израиле. Он расположен в самом сердце района Рамот и предлагает жителям района и города всех возрастов - детям, молодежи, взрослым и пенсионерам - разнообразные возможности для досуга и развлекательных мероприятий. В центре работает тренажерный зал и разнообразные спортивные, развивающие и творческие занятия.


В районе Рамот есть и другие направления общественной деятельности и их сыновья: Бен Гурион, координаторы, Микиф З, Цви Сегал.


Сотрудники общественного центра приглашают вас быть в курсе различных занятий и мероприятий, а также принимать участие в формировании культуры досуга в районе. Информацию о доступности центров направления >> нажмите здесь.

Leave your review
Add photo

Reviews about Ramot Sportive - מרכז קהילתי רמות ספורטיב

 5 
13.03.2024 19:48
I came to the concert with my wife and a group of employees. Located in the heart of the Ramot neighborhood, a very active place, looks really luxurious, a gym. Event hall, very good and calm atmosphere..

На концерт я пришел с женой и группой сотрудников. Расположен в самом сердце района Рамот, очень активное место, выглядит действительно роскошно, тренажерный зал. Зал для мероприятий, очень хорошая и спокойная атмосфера..

הגעתי להופעה עם אשתי וקבוצה של עובדים.נמצא בלב שכונת רמות מקום מאוד פעיל נראה ממש יוקרתי מכון כושר.אולם ארועים אווירה מאוד טובה ורגועה..
 5 
13.03.2024 19:48
חדר כושר מאובזר שירות מקצועי ואדיב.נקי.

Полностью оборудованный тренажерный зал, профессиональное и вежливое обслуживание. Чисто.

Fully equipped gym, professional and courteous service. Clean.
Recently added businesses